Vaccinationer Hans Sundgren

Här finns en lista över de vaccinationer Hans har tagit, samt annan referensinformation.

Översikt av vaccinatioer

Datum Ålder Typ Dos Plats Annat
2004-07-27 47 TBE dos 1 ?? Skandinaviskt vaccin 395 kr
2014-07-31 57 Difteri
Stelkramp (tetanus)
Kikhosta (pertussis)
Polio (poliomyelit).
Boostrix Polio 0,5 ml Infektionskliniken, Västerås 825 kr inklusive TBE
2014‑07‑31 57 TBE påfyllnadsdos 2 Unknown Infektionskliniken, Västerås  
2009‑07‑06 52 TBE påfyllnadsdos 1 ENCEPUR 0,5 ml Familjeläkarna Önsta Gryta 300 kr
2005‑07‑04 48 TBE dos 3 FSME-IMMUN 0,5 ml Familjeläkarna Önsta Gryta  
2004-08-16 47 TBE dos 2 FSME-IMMUN 0,5 ml Familjeläkarna Önsta Gryta  
2004-07-27 47 TBE dos 1 FSME-IMMUN 0,5 ml Familjeläkarna Önsta Gryta  
2000-10-01 43 Cholera 3 ml po Tulehälsan, Sundbyberg  
1997-06-26 40 Cholera po Tulehälsan, Sundbyberg  
1997-06-26 40 Japansk encefalit dos 3 1 ml Tulehälsan, Sundbyberg  
1997-06-26 40 Hepatit A Havrix® 1440, dos 2, 1 ml Tulehälsan, Sundbyberg  
1997‑06‑26 40 Hepatit B Engerix®-B 1 ml Tulehälsan, Sundbyberg  
1996-11-22 39 Japansk encefalit dos 2 1 ml Tulehälsan, Sundbyberg  
1996-11-05 39 Japansk encefalit dos 1 1 ml Tulehälsan, Sundbyberg  
1996-11-05 39 Hepatit A Havrix® 1440, dos 1, 1 ml Tulehälsan, Sundbyberg  
1996-11-05 39 Cholera po Tulehälsan, Sundbyberg  
1996-09-02 39 Polio 5 0,5 ml Tulehälsan, Sundbyberg  
1996-09-02 39 Stelkramp och difteri Duplex booster 0,25 ml Tulehälsan, Sundbyberg  
1996-09-02 39 Cholera po Tulehälsan, Sundbyberg  
1996-09-02 39 Gammaglobulin 2 ml Tulehälsan, Sundbyberg  
1979-06-11 22 Påssjuka Unknown Infektionskliniken, Västerås  
1977‑05‑26 20 Polio Unknown Torpedbåten Spica, Gålö  
Vaccinationkort för Polio.

TBE (Tick-Borne Encephalitis), fästingburen encefalit

Typiskt schema, beroende på fabrikat: