Vasaloppet 30, år 2022

xxx.

xxx.

Peter, Hans och Leif. [Fotomontage]
Bekräftelse på anmälan.

Anmälan, startled och startbevis

Hans anmäler sig 17:04 tisdagen den 16 mars.

Den xx april får deltagarna epost-meddelande om vilken startgrupp de tilldelats.
Startbeviset xxxxxx.

Foto-information

Fotograf

Hans Sundgren, om inte annat anges.

Kamera 1

Apple iPhone 11

Kamera 2

GoPro Hero 7

Kamera 3

Insta360™ One X