Fridolf Sundgren

Fridolf Sundgren levde mellan 1891 och 1958.

Fridolf Sundgren

Fridolf som konfirmand

: Fridolf Sundgren, som kallades Fridolf, är här antagligen konfirmand. Året är troligen runt 1906 då han var 15 år, han föddes den 22 april 1891.

Fridolf gifte sig med Agnes och blev senare pappa till Mary, Sture och Stig.

Fridolf Sundgren Fridolf Sundgren

Foto: Dagmar Eriksén, Norrköping

Digitalisering: Från pappersfoton år av Hans Sundgren.

Fridolf Sundgren

Värnpliktige Sundgren

: Fridolf Sundgren år 1912 då han var 21 år. Han gjorde värnplikten vid Livgrenadjärregementet i Malmen, strax utanför Linköping. Året han låg inne fick han rycka ut och hjälpa till vid den stora tågolyckan i Malmslätt den 16 juni.

Han blev senare inkallad och krigsplacerad vid Aspö i Blekinge under första världskriget. Han fick bevaka inloppet till Karlskrona.

Fridolf Sundgren Fridolf Sundgren

Foto: Sw. Swenssson & Son, Linköping

Digitalisering: Från pappersfoton år av Hans Sundgren.

Fridolf dog